Quan fas la declaració de la renda t’han demanat mai la referència cadastral? i quan estàs pensant a vendre o comprar una propietat? és molt probable que t’hagis preguntat què és la referència cadastral. Es tracta d’un codi fonamental en les transaccions de compra o venda de propietats, per assegurar que les parts involucrades tinguin informació precisa i completa sobre la propietat, i garantir que es compleixin les obligacions fiscals.

Què és la referència cadastral?

La referència cadastral és un sistema d’identificació oficial i obligatori de terrenys i propietats immobiliàries, s’utilitza per mantenir un registre precís de la ubicació i característiques de cadascuna d’elles. La referència cadastral es un codi alfanumèric que serveix com a identificador. És com la matricula d’identitat de cada immoble, cada referència és única i
no es pot confondre la referènca cadastral amb el valor cadastral.

Quina informació proporciona la referència cadastral?

La referència cadastral proporciona una gran quantitat d’informació específica sobre una propietat:

  • Dades identificatives de l’immoble: la referència cadastral és un codi únic que identifica de manera exclusiva una propietat en una ubicació geogràfica determinada. Aquest codi assegura que no hi hagi confusió sobre quina propietat es tracta.
  • Localització: inclou la ubicació exacta de la propietat, incloent-hi les coordenades geogràfiques i l’adreça completa.
  • Descripció de la parcel·la: ofereix informació sobre les dimensions de la parcel·la, la superfície del terreny, els límits de la propietat i altres dades relacionades.
  • Classificació urbanística i ús del sòl: indica tant l’ús del sòl, com si està destinat a ús residencial, comercial, industrial, agrícola o d’altres tipus.
  • Dades de la construcció: en cas que hi hagi alguna mena de construcció a la parcel·la, la referència cadastral també inclou dades com la superfície construïda o el tipus i l’any de construcció.
  • Valor Cadastral: la referència cadastral també proporciona el valor cadastral de la propietat, un element que es fa servir com a base per calcular diversos impostos, com l’IBI. Què és el valor cadastral, es tracta d’una valoració fiscal assignada a una propietat immobiliària. És important destacar que el valor cadastral no ha de ser confós amb el valor de mercat, que representa el preu que podria obtenir-se en una transacció real de compra o venda. És a dir, el valor cadastral té un propòsit fiscal i administratiu, mentre que el valor de mercat és el que les persones estan disposades a pagar per una propietat en un moment determinat.

Com saber la referència cadastral?

Per saber la referència cadastral d’una propietat, es pot recórrer a diversos documents oficials, com l’Impost sobre Béns Immobles, o sol·licitar-la a l’oficina local de l’administració cadastral. En aquest sentit, cal destacar que, avui dia, molts organismes disposen de serveis en línia per poder fer aquesta recerca de manera digital.

A més, si et trobes en un procés de compra o venda d’una propietat, també pots demanar aquesta informació al teu agent immobiliari. A Gènion Immobles, com a especialistes amb una àmplia trajectòria en la gestió immobiliària, et brindem un assessorament integral en tot el procés de compra i venda, de manera personalitzada i del principi al final. T’acompanyem en tots els tràmits i gestionem qualsevol incidència. Tant si estàs interessat a vendre una propietat, com si estàs pensant a comprar, no dubtis de contactar amb nosaltres.