Mitjançant la seva obligatorietat, tres instruments normatius han resultat determinants en aquests darrers anys per impulsar la rehabilitació i el manteniment d’edificis i habitatges

 

  1. La Inspecció Tècnica d’Edificis, estableix un control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir-los en bon estat, i deriva en la certificació d’aptitud de l’edifici.
  2. L’obligatorietat en les transaccions de la Cèdula d’Habitabilitat, un document administratiu acreditatiu que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa, i que és apte per a viure-hi.
  3. La Certificació d’Eficiència Energètica, per a edificis o per a habitatges, oficines, locals,  etc., s’elabora a partir del càlcul del consum energètic en condicions normals de funcionament i ocupació. D’acord amb aquest càlcul tindrà una lletra o altra (de la A a la G).

 

Funcions i avantatges de la rehabilitació d’edificis i habitatges

 

-Millores com l’habitabilitat, l’accessibilitat o la salubritat, augmenten la qualitat de vida dels usuaris i actuen en benefici de la seva salut.

 

-Fa créixer el parc d’habitatges disponibles i en bones condicions, tant de lloguer com de venda, en millora l’eficiència i promou l’estalvi energètic, la difusió de les energies renovables i la millora el medi ambient. Ajuda a avançar cap a una major sostenibilitat.

 

-Garanteix la qualitat i seguretat del patrimoni arquitectònic, i utilitzada com a instrument urbanístic, pot ser un important revulsiu per a dinamitzar determinats indrets de la ciutat que es trobin especialment deprimits o degradats.

 

Algunes intervencions de reforma que revaloraran l’habitatge

Una intervenció de reforma és la clau per donar al vostre habitatge un aspecte més atractiu, revalorar-lo i rendibilitzar-ne la inversió. Hi ha intervencions d’alt cost, però sovint es poden aconseguir resultats molt satisfactoris amb un pressupost relativament ajustat. 

 

Canvi de finestres i tancaments exteriors: s’aconseguirà un millor aïllament tèrmic i acústic, que millorarà el confort i aportarà estalvi.

Millorar o renovar la climatització: lligat amb l’anterior, millorant el sistema de climatització o dotant l’habitatge d’un sistema nou més eficient, se n’optimitzarà el consum i rendiment. Un canvi de caldera, o l’adopció d’una nova climatització recolzada en l’aerotèrmia, la geotèrmia, l’energia solar o altres opcions, es rendibilitzarà en pocs mesos.

Renovació de la cuina: sense modificar-ne l’espai, un acabat més modern a terres,  parets i sostres, un canvi de mobles i electrodomèstics, introduir-hi una illa o aplicar en determinades superfícies materials nous com el micro ciment, en donaran una imatge totalment diferent i millorada, sense que calguin demolicions ni grans obres.

Renovació dels banys: canvi de banyera per dutxa, substitució de sanitaris i piques, eliminació del bidet per guanyar espai, miralls més grans per augmentar-ne la lluminositat, canvi dels mobles a més minimalistes o pinta l’enrajolat, donaran als banys una nova vida i n’augmentaran la sensació d’espai i llum.

Reparar i posar al dia el terra de l’habitatge: en donarà una visió molt millorada, i canviar tot el terra per un de completament nou representarà un canvi d’imatge molt important. El pressupost no s’ha de disparar, i es poden aconseguir molt bons resultats.

Introducció d’alguns automatismes i sistemes d’habitatge intel·ligent: la domotització de persianes, portes i accessos, de la il·luminació, de la climatització i d’altres elements mitjançant sistemes de connexió des del telèfon mòbil en són un bon exemple.

 

A Gènion Immobles us aconsellem i us ajudem a fer-ho possible

A Gènion Immobles creiem que el futur del sector immobiliari i de la construcció, passa en molt bona part per la rehabilitació i millora d’edificis i habitatges ja existents. Estem convençuts que és la proposta més sostenible i respectuosa amb el nostre entorn. 

 

Disposem d’una àmplia oferta d’immobles per rehabilitar, habitatges i edificis que s’ubiquen en punts estratègics de ciutats i pobles, o en entorns rústics amb encant. 

També comercialitzem habitatges i edificis rehabilitats, amb els millors criteris estètics, d’habitabilitat i d’estalvi energètic. 

 

Estem a punt per assessorar-vos en qualsevol aspecte, i col·laborem amb els millors professionals de la rehabilitació: arquitectes, interioristes, decoradors, empreses constructors i industrials especialitzats. Sempre al dia en la implementació de les solucions més avançades i eficients. 

 

Per conèixer les principals tipologies d’obres de rehabilitació i els progressos i la situació del subsector de la rehabilitació, us aconsellem que consulteu la primera part d’aquest article sobre la rehabilitació d’edificis i habitatges.