Escollir terrenys per a la construcció de naus industrials no és tasca fàcil, i resulta imprescindible valorar correctament diversos aspectes, per no perdre-hi diners i assegurar-se la idoneïtat de la inversió que es realitza.

Com triar un terreny industrial?

És evident que no qualsevol terreny industrial en venda pot resoldre les necessitats d’un determinat projecte. En escollir, a banda de la realitat física del propi terreny s’han de valorar molt diversos aspectes, relacionats amb els usos que hi siguin permesos, el tipus de construcció que s’hi vol fer, la xarxa de comunicacions, la proximitat de nuclis urbans, el teixit industrial de la zona, etc…

Per una operació de compra en les millors condicions, és molt important tenir l’acompanyament d’una agència immobiliària experta en la compravenda d’aquesta mena de propietats. Només així es podrà tenir la tranquil.litat de saber que la tria del terreny ha estat la millor, i que se n’ha detectat qualsevol inconvenient o problemàtica.

 

Ubicació

La ubicació, probablement és el factor més important a l’hora de valorar un possible terreny industrial de compra, i ha d’anar en completa consonància amb les necessitats del negoci. Per qüestions logístiques, és important de valorar un espai accessible i amb bones connexions. Per a la producció, pot resultar essencial la proximitat d’indústries auxiliars. La proximitat de nuclis urbans i la disponibilitat de mà d’obra també resulten essencials.

Tal com us vam explicar al nostre anterior post sobre la visió del sector immobiliari industrial, la poca disponibilitat de sòl industrial amb preus raonables a Barcelona i les zones més properes, està provocant implantacions en cercles concèntrics cada vegada més amplis. En aquest sentit, la ubicació estratègica de Girona, amb preus molt més competitius i a poca distància de Barcelona i França, fa que s’hagi convertit en una molt bona opció per la qual cada cop es decanten més empreses.

 

Preu

El preu és també un altre factor determinant a l’hora de valorar la compra de sòl industrial. Per poder tenir les màximes garanties de no equivocar-nos, és molt important analitzar el preu del sòl a la zona, les característiques físiques del terreny mateix, els serveis de què disposa, els usos possibles, etc., i també fer una projecció de possible revalorització amb el pas del temps.

 

Qüestions legals

Si es compta amb l’assessorament d’una agència immobiliària professional i realment entesa en el sector industrial, el comprador no s’haurà de preocupar per les qüestions legals; l’agència s’encarregarà de fer les comprovacions pertinents i de garantir la seguretat jurídica de l’operació en tots els seus tràmits.

 

Recomanacions en la compra de terrenys per a naus industrials

El preu de construcció d’una nau industrial pot variar considerablement, depenent de les particularitats del projecte, dels requeriments d’usos, de l’orografia, mides i realitat física del del terreny, i també de la concreta ubicació. Abans de comprar un terreny per a la construcció de naus industrials, és important haver analitzat amb cura els següents aspectes:

 

  • Qualificació del terreny: per tal de poder valorar la viabilitat de la construcció i posterior desenvolupament de l’activitat, és bàsic assegurar-se que el terreny industrial és edificable segons els paràmetres previstos, i que la nau industrial que s’hi construeixi podrà ser utilitzada per als usos requerits.
  • Estudi del sòl: la forma del terreny, la seva orografia i la composició del sòl són determinants per a la selecció i càlcul de cimentacions, estructures i elements de seguretat; la seva incidència sobre el pressupost pot resultar notable. Un sòl contaminat pot arribar a disparar notablement els costos, i fins i tot a fer impossibles determinades implantacions.
  • Subministraments i connectivitat: si el sòl ja té la qualificació d’urbà, serà susceptible de llicència immediata, i com a mínim disposarà de subministrament elèctric, aigua de xarxa i clavegueram. La connexió per al subministrament de gas natural en molts casos pot resultar important, i que el lloc tingui una bona connectivitat per telèfon i internet d’alta velocitat és a dia d’avui imprescindible.
  • Característiques de la construcció: espais exteriors, aparcaments, maniobrabilitat interna, necessitat d’unes determinades càrregues, ponts grua, espais d’emmagatzematge, tractament de residus, aïllaments acústics, mides de planta i alçades de sostres i portals, necessitat de molls de càrrega, etc.. Cal fer una bona previsió, i pensar també en les necessitats a curt, mitjà i llarg termini.
  • Permisos, llicències i burocràcia en general: no tots els polígons, ajuntaments i administracions intervinents funcionen exactament igual. Resulta clau conèixer la complexitat dels tràmits burocràtics, els possibles avantatges i ajuts, i la diferent velocitat i cost que pot comportar el fet d’establir-se en un determinat lloc o un altre.

 

Igual que pel projecte i construcció és essencial comptar amb una enginyeria capaç, amb recursos i de confiança, en tot el procés de tria del terreny resulta imprescindible de tenir al costat una agència immobiliària de visió àmplia, coneixedora del mercat i del territori, de la normativa i dels condicionants jurídics i urbanístics per cada cas. D’aquesta manera, us assegurareu que la compra es realitzi amb la major eficiència, seguretat i màxima garantia.

Si busqueu una parcel.la o terreny industrial per comprar a les comarques de Girona, recordeu que a Gènion Immobles hi tenim una llarga expertesa, amb resultats contrastats. Us podem acompanyar i assessorar de manera integral al llarg de tot el procés, fins aconseguir la solució més idònia i competitiva per al vostre negoci. No dubteu de contactar amb nosaltres per a més informació.