En fase de creixement sostingut i increment moderat de preus en aquests darrers anys, el sector industrial i logístic a Catalunya mostra uns clars símptomes de dinamisme i bona salut, tant pel que fa a les transaccions i desenvolupament de sòl industrial, com a la promoció, venda i lloguer de naus industrials.

 

Estat del sector immobiliari industrial

És indiscutible l’increment de transmissions i major protagonisme de les naus d’obra nova, així com també la poca disponibilitat de sòl i naus industrials per vendre o llogar, modernes i de qualitat, sobretot a Barcelona i en les zones més properes. Això, en un moment de demanda cada cop més àmplia i creixent.

Com que les noves promocions de naus, s’han enfocat en aquests darrers temps fonamentalment al sector logístic i poc al sector pròpiament industrial, hi ha en espera una demanda expectant notable. I més tenint en compte que el parc de naus disponibles és en bona part més aviat obsolet, i que sovint no acompleix els requeriments de les naus industrials modernes, en qualitats constructives, aïllaments, alçades, instal·lacions o accessos.

 

La inversió: Venda o lloguer de naus industrials?

En quins actius invertir? Tenint en compte que la major demanda de naus industrials, tant de compra com de lloguer es concentra en les de mides petites i mitjanes (entre 500m² i 2.000m²), el capital d’inversió inicial requerit sovint no superarà al de la inversió en residencial.

El sector immobiliari industrial de lloguer ofereix una més gran rendibilitat, estabilitat i uns menors costos de gestió i manteniment, atès que en la majoria dels casos és el llogater qui fa les reformes i adaptacions que la nau industrial de lloguer requereixi per a la seva activitat. En promocions de naus industrials a zones competitives i tenint en compte l’escassedat de naus noves, no és estrany que totes estiguin llogades abans d’acabar la promoció.

 

El sector industrial a Girona i rodalia, una opció amb recorregut

El sector immobiliari industrial i logístic a Girona i la seva rodalia, és clarament un sector de futur. La poca disponibilitat de sòl industrial i naus industrials noves amb preus raonables a Barcelona i les zones més properes, està expulsant implantacions en cercles concèntrics cada vegada més amplis. La localització estratègica de Girona, amb preus molt més competitius i a relativament poca distància en temps de Barcelona i França per autopista i tren, amb un teixit industrial i de serveis cada cop més competitiu i en franca recuperació, fa que es vagi convertint cada vegada més en una opció molt vàlida, que les empreses a la recerca d’una nova implantació ja tenen en compte. A Gènion Immobles gestionem amb professionalitat i rigor la comercialització de tot tipus de propietats, sòl i naus industrials a les comarques de Girona, i pels compradors i llogaters oferim en cada cas les millors solucions per a la seva implantació.