La gestió eficient i professional en la selecció i transmissió del sòl industrial i terciari és clau per a l’apreuament dels terrenys i la sortida comercial que aquests puguin tenir, tant per a l’autopromoció de la seva pròpia nau en empreses que en siguin usuàries finals, com per a la promoció de naus per vendre o llogar.

Què han de tenir en compte propietaris i promotors?

En aquest darrer cas, serà fonamental el procés de pre comercialització que permetrà de disposar dels instruments financers i de tirar endavant l’obra amb seguretat. També resulta clau el desenvolupament de projectes flexibles, adaptables a les necessitats dels operadors finals.

A Gènion Immobles acompanyem a propietaris i promotors en aquest camí; amb  coneixement del mercat i de la demanda potencial trobarem l’estratègia més encertada.

I a l’hora d’arrendar naus industrials?

Fixar un preu realitzable per la nau industrial que es vol llogar és el primer pas, i determinarà que es pugui realitzar el lloguer amb les mínimes dilacions possibles. Ens podem moure des dels 7€/m² a la zona prime de la primera corona de Barcelona, als 3,5€/m² de zones atractives però ja més allunyades de la capital, com seria el cas de la rodalia de Girona.

Assegurar-se de la solvència del llogater i obtenir-ne les garanties suficients és fonamental per no tenir sorpreses. També és necessari considerar la viabilitat del negoci que el llogater hi vol instal·lar; això ajudarà a evitar l’excessiva rotació.

 Què han de tenir en compte compradors i arrendataris en el lloguer de naus industrials?

La ubicació, que condiciona l’èxit del negoci; la xarxa de comunicacions i els serveis. Una visió clara de les necessitats actuals i futures de l’empresa, així com la proximitat dels proveïdors

i de la competència. Els usos permesos i altres requeriments de la normativa urbanística per cada sector. En cada cas, l’acompliment de la normativa en matèria d’aïllaments, seguretat, incendis, etc. de les instal·lacions.

La disponibilitat de personal qualificat a la zona i les possibles polítiques d’ajut a l’activitat industrial que puguin tenir les administracions. L’estat i qualitats de la construcció, instal·lacions, alçades, acabats, equipament, vida útil i un preu justificat, relacionat amb tots els requisits anteriors i proporcional als avantatges que s’aportin.