Comprar un habitatge és segurament la decisió econòmica més important que prendràs a la teva vida. Tant és així, que els compradors dediquen gairebé un 30% del seu salari al pagament de la quota hipotecària. És per això que hem decidit comentar, per si t’ho estàs pensant, quins impostos es paguen al comprar una casa:

Has de tenir en compte si l’habitatge que vols comprar és nou o és una vivenda de segona mà, tot i que no t’estalviaràs de pagar els impostos, sabràs a qui els hi has de pagar.

 

Què és important saber a l’hora de comprar una casa?

 

Tota obra nova, a part del ja conegut IVA, té un segon impost, el d’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (AJD). Es tracta d’un tribut que es genera a l’hora de signar al notari i inscriure’s al Registre de la Propietat.

El tipus de gravamen aplicable a Catalunya és d’un 1,5% sobre el preu sense impostos, que liquidaràs a la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l’IVA, hauràs de suportar un increment sobre el preu del 10%, que pagaràs al promotor i ell ingressarà a hisenda.

Un aspecte a tenir en compte en cas d’habitatge nou, és el relacionat amb les places de pàrquing. En cas que el pàrquing estigui vinculat a l’habitatge quan realitzis la compra, el percentatge d’IVA serà d’un 10%. Si ho fas de manera independent, hauràs de pagar un 21% d’IVA.

Sempre que sigui vinculat a l’habitatge ens podem beneficiar d’aquest IVA reduït del 10% fins a dues places de pàrquing. La tercera plaça i següents tributaren al 21% d’IVA, tot i que les comprem en la mateixa finca i al mateix temps que l’habitatge.

Si et planteges un habitatge de segona mà, és a dir, si ha tingut dues o més transmissions, només et trobaràs amb el també conegut Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Aquest grava la compra amb un 10% que hauràs de liquidar, en el cas de Catalunya, a la Generalitat, en el termini d’un mes.

En cas de places de pàrquing que siguin de segones transmissions, l’impost que gravarà l’operació serà un 10% d’ITP.

Per a l’ITP ens trobem amb una sèrie de reduccions molt interessants que has de tenir en compte:

*Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’un jove. Et gravarà un 5% d’ITP. Has de tenir 32 anys o menys i la base imposable de la teva renda de l’any anterior ha de ser inferior a 30.000€.

*Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una persona amb disminució física, psíquica o sensorial: et gravarà amb un 5% d’ITP. El grau de minusvalidesa, acreditat mitjançant un certificat de l’ICASS,  ha de ser igual o superior al 65%, i la base imposable de la teva renda de l’any anterior ha de ser inferior a 30.000€..

*En el cas d’un immoble de protecció oficial et trobaràs que l’ITP es gravarà amb un 7%.

Si a més a més  has de fer una hipoteca, això ja t’ho explicarem en un altre capítol!

 

Comgest economistes

 

Lluís Riquelme i Zurita

Economista

Col.legiat CEC 11452

www.comgesteconomistes.com

lluis@comgesteconomistes.com

Si aquest post de Comgest Economistes sobre quins impostos es paguen al comprar una casa t’ha estat d’utilitat i, cada vegada tens més clar que vols comprar-ne una, a Gènion Immobles trobaràs una gran selecció dels millors habitatges. Som la immobiliària de referència a Girona!