Amb la pandèmia han aparegut noves necessitats, algunes tendències s’han accelerat i canvis de preferències han posat en valor aspectes nous, o altres antics que la gent no hi feia excessiva atenció. El focus del mercat apunta cap a noves direccions, i aquest canvi accelerat a una altra visió precisa un seguiment al dia, probablement amb ulleres noves. Exactament això és el que pretenem fer des de Gènion Immobles, prenent sempre el pols a les noves tendències i tenint els nostres clients al dia dels canvis.

Canvis en la concepció dels l’habitatges:

anem cap a una demanda més exigent, conscient i evolucionada, que portarà a habitatges més sostenibles, eficients i amb un baix cost de manteniment. Es posarà més en valor la importància de les zones verdes, la mobilitat i l’accessibilitat als serveis bàsics, el reciclatge i també la reutilització dels materials.

Els dissenys s’adaptaran més a la climatologia, es posarà més atenció a les necessitats energètiques de l’habitatge, a la incidència de la radiació solar, de les pluges, del vent o de la vegetació. Segons orientació, distribució, nombre d’estances, integració dels elements externs, aïllaments, tancaments, etc., s’intentaran buscar solucions per a cada cas. A Gènion Immobles, col.laborem amb els millors professionals de l’arquitectura i la construcció per tal de fer-ho possible.

L’aposta per les energies renovables s’anirà imposant, amb una preferència cada cop més clara per les que es poden produir “in situ”, sense transport ni emissions.

Canvis en la demanda i variació de l’objecte de compra:

s’estima que més d’un 34% dels treballadors a l’Europa Occidental, podrien realitzar la quasi totalitat de la seva feina des de casa. També que un altre percentatge molt alt podrien accedir a fórmules de treball híbrides. Per les nostres oficines d’immobiliària a Girona, a Gènion Immobles ja les hem implementat!

La pandèmia no fa sinó accelerar una tendència que ja existia, i que ha vingut per quedar-se. Si no cal anar a la feina cada dia, es pot viure més lluny del centre de treball, la localització de l’habitatge ja no és un factor tan fonamental, i quan es fa un canvi el radi de recerca s’amplia. Si la gent passa més hores a casa i hi ha de combinar diferents activitats de vida, treball i oci, aleshores vol més espai i que aquest espai sigui el més polivalent i versàtil possible. Més llum, més sol, més jardí, més sortides exteriors i en general més qualitat de vida. Com que els circumstàncies econòmiques també han canviat i s’està prenent també una nova consciència quant a l’estalvi, avançarem cap a uns habitatges més sostenible i respectuosos amb el medi.

Impuls a la rehabilitació:

també s’ha pres una nova consciència dels espais, de les mancances i de les noves necessitats dels habitatges on vivim. La gent està més temps a casa que fins ara, i a base d’estar-hi tancats, treballar-hi o simplement pernoctar-hi més hores i observar, s’han adonat de deficiències que fins ara els resultaven més o menys desapercebudes, de la necessitat d’obrir espais,  d’implementar sistemes més eficients, etc..

En la mateixa direcció, un altre fenòmen en creixement serà la reconversió de segones en primeres residències, i és clar que en aquesta mutació a primera residència, l’habitatge requerirà ser més còmode, eficient i adaptat als nous temps.

A Gènion Immobles sempre hem cregut en el gran potencial de la rehabilitació, i tenim una àmplia cartera d’edificis i habitatges per rehabilitar o ja totalment rehabilitats, a Girona, a les comarques de Girona i a la Costa Brava.

Nous formats i oportunitats de negoci:

en els entorns urbans, el “coliving”, ja en expansió a les grans ciutats arribarà també per a quedar-se a les ciutats mitjanes com Girona . Noves promocions residencials seran pensades en aquesta fórmula, que dona l’opció d’unir habitatge, treball i oci. Més espais i serveis comunitaris, zones de “coworking”, instal.lacions esportives, espais d’esbarjo, etc.. Una nova manera d’entendre la propietat basada en l’experiència i l’ús, a la recerca d’optimitzar al màxim els recursos.

L’increment de promocions concebudes exclusivament per al lloguer també anirà en augmentant. En un entorn on la dificultat per accedir a l’habitatge de propietat es va cronificant, construir per llogar serà una sortida cada cop més atractiva, que generarà oportunitats de negoci per a constructors i inversors, en operacions de rendibilitat i plusvàlua. A Gènion Immobles disposem d’edificis i terrenys en venda a Girona, comarques de Girona i Costa Brava, perquè promotors i inversors puguin dur a terme els seus projectes, amb màxima seguretat i assessorament integral.