La situació de dinamisme i progressiu creixement de la demanda en el sector immobiliari industrial, s’ha mantingut a l’alça al llarg d’aquests darrers anys. Ara, l’actual context de crisi sanitària n’ha moderat l’expansió sense aturar-la del tot, i ja s’albira una important recuperació així que la situació es normalitzi mínimament. En aquest context canviant, és clau disposar d’un assessorament professional de qualitat per saber com vendre una nau industrial, i optimitzar al màxim el rendiment de l’operació. Recordeu que, a Gènion Immobles, podem acompanyar-vos en tot el procés de vendre una propietat, oferint-vos un assessorament integral i personalitzat.

 

Vols vendre una nau industrial?

  Estat del sector immobiliari industrial

  La situació actual del sector immobiliari industrial, està marcada per una escassa disponibilitat de sòl a les zones metropolitanes i pel protagonisme i auge de les naus d’obra nova. A la rodalia de Girona l’ocupació dels polígons és alta, i la disponibilitat de naus modernes i que estiguin al dia més aviat baixa. Al llarg d’aquests darrers anys s’han fet promocions de naus destinades a la venda, orientades en bona part al sector logístic i no tant al sector industrial; aquestes promocions han fomentat la implementació d’aquests espais en polígons de baixa ocupació, en àrees menys poblades de les comarques de Girona. En aquesta línia, l’oferta de naus industrials a la rodalia de Girona, amb preus molt més competitius que la rodalia de Barcelona i amb un teixit industrial i de serveis en creixement, es va convertint cada vegada mes en una opció a tenir molt en compte.

  En un context en què malgrat tot la demanda de naus modernes i de qualitat continua en creixement, es va dibuixant un horitzó cada vegada més idoni per a la promoció i vendes en aquest sector.

   

  Venc nau industrial

  En qualsevol venda immobiliària, comptar amb un assessorament expert resulta clau per tal de dur a bon port la transacció. En la compravenda de naus industrials, aquest assessorament esdevé imprescindible. L’optimització dels recursos i solucions que ofereix posar-ho en mans de professionals experts, fa que aquesta gestió sigui el camí més factible per obtenir resultats exitosos i majors beneficis.

  La gestió comercial en la venda de naus industrials o comercials, inclou la prospecció i estudi de mercat previs, l’assessorament a nivell tècnic i jurídic, la publicitat, la recerca, localització, contacte, visites i seguiment de potencials compradors, l’orientació financera, negociació i tancament de l’operació de compravenda. Posar-ho en mans d’experts és una garantia d’èxit.

   

  Què s’ha de tenir en compte per vendre una nau industrial?

  La venda de naus industrials, és una operació immobiliària en què cal tenir en compte diversos factors:

  • La zona on s’ubica la nau: com sempre i per a qualsevol immoble, la localització és clau. Cal tenir present si la nau es troba dins de la mateixa ciutat o en un entorn urbà, o bé si és ubicada en un entorn metropolità o rural. Resulta bàsic quina sigui la xarxa de comunicacions i al mobilitat en general. La proximitat d’indústries complementàries i proveïdors és també essencial.
  • L’estat i dimensions de la nau: l’estructura, la fisonomia de planta, les característiques constructives, equipaments, subministraments, etc.. També que el manteniment estigui al dia i amb totes les inspeccions passades.
  • Les tendències del mercat: ara mateix, al mercat d’aquest sector hi ha més demanda que oferta de naus en venda, especialment de naus modernes i de qualitat a les zones més buscades. Això va impulsant a l’alça els preus de venda.
  • Pel que fa a la fixació del preu: caldrà fixar-se en els preus de referència, en la compravenda de naus industrials de similar condició a la mateixa zona; el preu del sòl i les concretes característiques constructives, equipament, etc..

   

  Sigui com sigui, els millors resultats s’obtindran amb l’assessorament d’una agència immobiliària de referència i altament professionalitzada. A Gènion Immobles gestionem la venda i comercialització de sòl i parcel.les industrials, propietats, immobles i naus industrials, amb un servei immobiliari integral, basat en la professionalitat, l’experiència i el rigor. Per a més informació sobre com vendre una nau industrial, no dubti de contactar amb nosaltres.