La certificació d’eficiència energètica és un document fonamental en el procés de compravenda o lloguer d’un habitatge, ja que proporciona informació sobre l’eficiència i sostenibilitat de l’immoble. A més, a l’Estat Espanyol és obligatori comptar amb aquesta certificació abans de poder vendre o llogar un habitatge, oficina o local. Per això, hem volgut dedicar l’article d’avui a exposar què és la certificació d’eficiència energètica i com obtenir-la.

Una certificació d’eficiència energètica és un document oficial que avalua l’eficiència energètica d’un edifici, habitatge, oficina o local indicant-ne el consum energètic i les emissions de CO2 associades. Es basa en una avaluació realitzada per un tècnic certificador autoritzat, que inspecciona diversos aspectes tècnics de l’edifici, com la seva orientació, materials de construcció, aïllaments, sistemes de climatització, refrigeració, ventilació, il·luminació, entre altres.

El resultat d’aquesta avaluació es presenta en una escala de lletres, que va des de l’A (més eficient) fins a la G (menys eficient), similar a les etiquetes d’eficiència energètica dels electrodomèstics. A més, la certificació inclou recomanacions per millorar l’eficiència energètica de l’immoble, el que pot ajudar a reduir el consum d’energia i els costos associats, així com a disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Com obtenir la certificació d’eficiència energètica?

El procés per obtenir la certificació d’eficiència energètica és el següent:

 

  1. Contactar amb un certificador autoritzat: podeu localitzar un certificador autoritzat a través del llistat que proporciona la Generalitat de Catalunya o a través del Col·legi Professional d’Arquitectes i Aparelladors de la demarcació. Després de reunir la informació administrativa bàsica sobre la propietat, el tècnic s’encarregarà d’auditar l’habitatge de manera presencial. Durant aquesta revisió, recollirà informació sobre les característiques físiques de l’immoble (orientació, tancaments, instal·lacions de calefacció i climatització, entre altres). Posteriorment, introduirà les dades al programa informàtic autoritzat per l’Administració que li aportarà la qualificació energètica. Finalment, amb tota la informació, elaborarà el dossier on presentará els resultats, així com diverses recomanacions de millora
  2. Registrar la certificació d’eficiència energètica: un cop s’està en disposició d’aquest document, cal presentar-lo a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per tal que el verifiqui. Pot ser el mateix tècnic qui s’encarregui de fer aquest tràmit. Un cop registrat i aprovat, l’etiqueta energètica oficial serà expedida en un termini que no sol superar els quinze dies.

Quan no és obligatori la certificació d’eficiència energètica? És important destacar que hi ha determinades edificacions que estan exemptes d’haver de comptar amb aquesta certificació (per exemple, els edificis històrics o els habitatges amb una superfície inferior a 50 m2). De totes maneres, en la majoria dels casos, disposar de la certificació d’eficiència energètica és obligatori.

Certificació d’eficiència energètica en habitatges

Tal com hem vist al llarg de l’article, disposar de la certificació d’eficiència energètica és important per avaluar el consum energètic d’un edifici,habitatge, oficina o local, ajudant a identificar oportunitats d’estalvi i reducció d’emissions de CO2. A més, aquí i a molts altres països, és obligatori estar en disposició d’aquesta certificació quan es vol vendre o llogar un habitatge,oficina o local. Complir amb aquesta normativa és fonamental, ja que ens apropa a edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

Recordeu que, si voleu vendre una propietat, des de Gènion Immobles, podem ajudar-vos a gestionar la certificació d’eficiència energètica, així com assessorar-vos de manera integral en tot el procés de venda. No dubteu a contactar amb nosaltres!