Un requisit indispensable quan es vol vendre o llogar una propietat és disposar de la seva certificació d’habitabilitat. Aquest document és el que garanteix als futurs compradors o llogaters que l’habitatge que estan a punt d’adquirir o llogar compta amb les condicions mínimes d’habitabilitat i que, per tant, és apte perquè hi resideixin persones. A l’article d’avui, donem resposta a un dubte força comú entre venedors i compradors, i és com saber si un habitatge té cèdula d’habitabilitat.

Per a què serveix i què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document de caràcter administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones. És a dir que, que segons la normativa vigent compleix amb les condicions tècniques d’habitabilitat. Hi ha tres tipus de cèdules d’habitabilitat:

  • Primera ocupació: corresponen als habitatges de nova construcció.
  • Segona ocupació: corresponen als habitatges que ja existeixen en el mercat.
  • Ocupació per rehabilitació: corresponen als habitatges que han estat intervinguts o rehabilitats.

El professional que s’encarrega de realitzar l’informe d’habitabilitat és un arquitecte o enginyer tècnic o superior, tot i que qui l’emet és un tècnic de l’ajuntament. Aquest últim s’encarrega d’analitzar la informació proporcionada, accepta o declina la petició i és qui signa la cèdula d’habitabilitat.

Al document resultant, sempre hi ha de constar la ubicació de l’habitatge, la superfície útil, les habitacions i els diferents espais que el conformen, el nombre màxim de persones que poden ocupar-lo i la identificació del tècnic que ha portat a terme la certificació.

Es pot viure, en un habitatge sense cèdula d’habilitat?

Per descomptat que s’hi pot viure, però tal com hem explicat a l’inici de l’article, és obligatori que un habitatge disposi de cèdula d’habilitat per poder-lo vendre, llogar o cessar-ne l’ús. Per tant, si estàs pensant a vendre una propietat, un dels primers passos que hauràs de fer és comprovar que la teva casa o pis disposa d’aquest document, i sinó tramitar-lo i obtenir-lo de l’òrgan competent. Si estàs pensant de comprar o llogar un habitatge, és important que sol·licitis al venedor o a l’administrador aquest document.

També cal destacar que disposar de la cèdula d’habilitat és un requisit indispensable en demanar una hipoteca, ja que, sense cèdula d’habilitat, l’immoble no serà considerat un habitatge de cares a l’entitat financera. Segurament es podrà optar a alguna altra mena de préstec o producte financer, però no a una hipoteca per a un habitatge.

Per últim, una cèdula d’habitabilitat no només es precisa en el moment de compravenda d’un habitatge, sinó també en el cas que es requereixi donar d’alta el servei d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions o altres subministraments que es puguin precisar.

Com saber si un habitatge disposa d’una cèdula d’habitabilitat?

Es pot consultar si un habitatge té cèdula d’habitabilitat via telemàtica o de manera presencial acudint als organismes de l’administració local. En el cas de Catalunya, per número de cèdula o amb la referència cadastral, és possible consultar si un habitatge té cèdula d’habilitat vigent a través del web de cercador de cèdules. Tanmateix, si no es disposa d’aquesta informació, es pot trobar la referència cadastral per adreça, a través de la seu electrònica del cadastre.

Sigui com sigui, cal tenir en compte que la cèdula d’habitabilitat té una validesa de quinze anys a partir de la data de la seva emissió, i que per a obtenir-la caldrà satisfer la corresponent taxa. Un cop fet l’informe del tècnic, la tramitació sol durar entre tres setmanes i un mes.

Una preocupació freqüent és el fet de saber si és difícil aconseguir una cèdula d’habitabilitat i el cert és que, sempre que es compleixin amb una sèrie de requisits bàsics, la cèdula d’habitabilitat és fàcil d’obtenir. Pel cas que el resultat fos denegatori, la resolució contindrà les intervencions i canvis que l’habitatge precisa per tal d’obtenir-la, i que un cop implementats permetran que sigui possible la seva emissió.

Busques una agència immobiliària?

Des de Gènion Immobles, com a experts agents immobiliaris, podem encarregar-nos de la gestió d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. Tant si estàs pensant en la venda com en la compra d’una propietat, no dubtis a contactar amb nosaltres, estarem encantats de poder-te ajudar.